SSLmentor

TLS/SSL certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

SSL certifikát

SSL CERTIFIKÁT
PRO WWW STRÁNKY

zajistí šifrovanou https komunikaci
zamezí označení "Nezabezpečeno"
posílí seo faktor stránek

SSL certifikát

SSL certifikát patří mezi nezbytné součásti zabezpečení přenosu dat na internetu. SSL certifikát (HTTPS certifikát), správněji by však měl být nazýván TLS certifikát, zajišťuje ochranu přenášených dat pomocí šifrování a umožňuje identifikaci provozovatele www stránek. Výrazné rozšíření SSL certifikátů nastalo po roce 2014, kdy Google oznámil, že stránky s adresou HTTPS budou mít ve vyhledávání oproti HTTP prioritu. Navíc dnes jsou webové stránky nemající SSL certifikát v nejpoužívanějším prohlížeči Chrome negativně označovány "NOT SECURE" - "Nezabezpečeno" což působí velice nedůvěryhodně. Nové technologie a výkony serverů umožňují nasadit SSL certifikát a bezpečnou HTTPS komunikaci na jakémkoliv hostingu a každý provozovatel www stránek by nasazení SSL certifikátu neměl rozhodně odkládat.

U všech nabízených SSL certifikátů pro www stránky garantujeme 30 dní vrácení platby bez udání důvodu. Například pokud by objednaný SSL certifikát nevyhovoval nebo byste potřebovali pro webový projekt jiný typ certifikátu.

Nejprodávanější SSL certifikáty

Přehled SSL certifikátů, které jsou u našich zákazníků nejpopulárnější.

Autorita TLS/SSL certifikát Ročně od Validace Pojištění Vystavení SAN  
ca PositiveSSL Doporučujeme 175 Kč DV $10.000 minuty NE Detail Objednat
ca PositiveSSL Multi-domain 473 Kč DV $10.000 minuty 3x/250 Detail Objednat
ca PositiveSSL WildCard Cena! 1.598 Kč DV $10.000 minuty NE Detail Objednat
ca PositiveSSL EV 2.195 Kč EV $1.000.000 1-5dnů NE Detail Objednat
ca RapidSSL Tip 245 Kč DV $10.000 minuty NE Detail Objednat
ca RapidSSL Wildcard Tip 1.908 Kč DV $10.000 minuty NE Detail Objednat
ca GeoTrust True BusinessID 1.495 Kč OV $1.250.000 1-3 dny NE Detail Objednat
ca GeoTrust True BusinessID SAN 4.170 Kč OV $1.250.000 1-5 dnů 5x/250 Detail Objednat
ca GeoTrust True BusinessID Wildcard 6.975 Kč OV $1.250.000 1-3 dny NE Detail Objednat

Cena od vyjadřuje vypočítanou roční cenu certifikátu při objednání na více let. Pro více informací si rozklikněte detail certifikátu.

 

Nejlevnější SSL certifikát

Zajištění bezpečné HTTPS komunikace je možné i s nejlevnějšími SSL certifikáty. Jedná se tzv. doménové certifikáty (DV - Domain Validation), které jsou vystaveny neprodleně po ověření existence domény. Získat doménový SSL certifikát u SSLmentor je otázkou minut. Stačí objednat, uhradit a potvrdit validační e-mail. Kompletní nabídka nejlevnějších SSL certifikátů.

Firemní SSL certifikáty

OV - Organization Validation jsou SSL certifikáty, které obsahují informace o společnosti na základě kompletní validace, která probíhá jak elektronicky, tak i verbálně zavoláním na existující telefonní číslo ve veřejné databázi. Díky informacím v certifikátu může kdykoliv dojít k ověření, že provozovatel www stránek je opravdu tím za koho se vydává. OV SSL certifikáty nabízejí kromě standardní šifrované komunikace i důvěryhodné ověření provozovatele www projektu.

WildCard a multi-doménové SSL certifikáty

V naší nabídce naleznete také SSL certifikáty pro zabezpečení neomezeného počtu subdomén - WildCard SSL certifikáty a TLS certifikáty umožňující současně zabezpečení až 250 zcela nezávislých domén - multi-doménové SSL certifikáty.

SSLmentor doporučuje

Nevíte jaký SSL certifikát?

Máme mnoha leté zkušenosti s nabídkou a instalací různých SSL certifikátů. Napište nám a my vám doporučíme ideální řešení pro zajištění HTTPS komunikace na Vašem projektu.

Proč nasadit SSL certifikát?

Nemáte na svých stránkách ještě SSL certifikát a stále přemýšlíte zda jej nasadit?

HTTPS komunikace

SSL certifikát zajišťuje navázání bezpečné, šifrované komunikace mezi uživatelských prohlížečem a serverem, aby se minimalizovala možnost odposlechu a současně se nemohl změnit či podvrhnout obsah nebo vložit nebezpečný kód do stránky.

Ověřená komunikace

SSL certifikát potvrzuje pravost serveru a jeho provozovatele s kterým uživatel komunikuje a taktéž lze identifikovat klienta vůči serveru. Firemní SSL certifikáty a nejdůvěryhodnější EV certifikáty obsahují kompletní informace o firmě provozující www.

Vyšší SEO hodnocení

Úspěch webových stránek je velice často spojený s kvalitní SEO optimalizací a umístěním na předních pozicích ve vyhledávačích. Google výrazně podporuje zabezpečenou HTTPS komunikaci a dává stránkám s SSL certiffikátem vyšší hodnocení.


Rychlejší web s HTTP/2

Nové technologie se neobejdou bez SSL certifikátu. Nový, výrazně rychlejší protokol HTTP/2 funguje pouze u HTTPS komunikace. Rychlé načítání stránek je důležité pro zákazníky i pro vyšší hodnocení vyhledávači.

Označení "Nezabezpečeno"

Webové stránky bez SSL certifikátu jsou v prohlížeči Google Chrome negativně označovány „NOT SECURE“ – „Nezabezpečeno“. Žádný majitel webu nechce mít takovéto označení a vypadat nedůvěryhodně.

SSL certifikát je nutný

Tvůrci prohlížečů Chrome, Firefox a dalších si uvědomují důležitost zabezpečené komunikace pomocí HTTPS certifikátu. Stále více a výrazněji budou upozorňovat na nezabezpečené webové stránky.

Co je to SSL

Pod pojmem SSL je skryto zajištění zabezpečené (šifrované) komunikace na internetu využívající protokol Secure Socket Layer (SSL), který byl vytvořen společností Netscape pro zajištění bezpečné komunikace a přenosu dat mezi webovými servery a prohlížeči.
Protokol používá důvěryhodnou třetí stranu, certifikační autoritou (CA), která identifikuje jednu nebo obě strany komunikace. Z technického pohledu se jedná o vrstvu vloženou mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran. Následovníkem SSL je standardizovaný protokol Transport Layer Security (TLS).
SSL komunikace funguje na principu asymetrické šifry, kdy každá z komunikujících stran má dvojici šifrovacích klíčů – veřejný a soukromý. Veřejný klíč je možné zveřejnit a pokud tímto klíčem kdokoliv zašifruje nějakou zprávu, je zajištěno, že ji bude moci rozšifrovat pouze a jen majitel použitého veřejného klíče svým soukromým klíčem.

Co je to TLS

TLS certifikát je označení pro nástupce SSL certifikátu. Původní SSL protokol se již v nových systémech neouživá a byl kompletně nahrazen standardizovaným TLS protokolem (Transport Layer Security). TLS protokol je kryptografický protokol zajišťující zabezpečenou komunikaci na internetu. Vychází z SSL protokolu (rozdíl mezi SSL 3.0 a TLS 1.0 byl minimální) a přináší nová vylepšení, úpravy šifer a opravy původního SSL. Aktuálně je TLS protokol ve verzi 1.2 a od roku 2018 je k dispozici nejnovější verze TLS 1.3. Starší verze protokolů SSL, TLS 1.0 a TLS 1.1 by se již neměly používat a byly prohlášeny za zastaralé.

Rozdíl mezi SSL a TLS protokolem

Oba protokoly TLS a SSL řeší bezpečnou komunikaci na internetu. Verze protokolu TLS 1.0 je nástupcem SSL 3.0 s nepatrnými rozdíly a vylepšeními. TLS protokol je standartizován v RFC a plně nahrazuje SSL protokol, který se již nevyvíjí. Jelikož spojení "SSL certifikáty" se stalo používané, pokud se dnes hovoří o SSL certifikátech nebo SSL komunikaci, vždy se to týká TLS protokolu.

HTTPS certifikát

Název https certifikát je nesprávné označení pro TLS certifikát. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS je kombinace klasického protokolu HTTP spolu s protokolem TLS pro bezpečnou komunikaci. HTTPS protokol zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu.

Proč používat SSL certifikát

Veškerá data na internetu proudí mnoha uzly, přes mnoho zařízení, při použití WiFi se dostávají do širokého okolí vysílače - tyto data a nejen je, je nutné bezpečně chránit proti odposlechu a zneužití. K tomu se používají SSL certifikáty, které pomáhají šifrovat internetovou komunikaci a žádný záškodník se tak nemůže například dostat k datům z webového formuláře, kde se vyplňují osobní údaje, čísla kreditních karet či hesla. Bezpečná komunikace zajišťuje také to, že nikdo nemůže zjistit jaký obsah si na internetu prohlížíte, nikdo nemůže podvodně do stránky vložit zákeřný kód či reklamu. Kromě zabezpečení přenosu dat HTTPS certifikát umožňuje využívání moderních technologií, jako je protokol HTTP/2, který zvyšuje rychlost načítání www stránek a v neposlední řadě zvyšuje SEO hodnocení stránek ve vyhledávači Google.
Doba, kdy SSL certifikáty byly drahé je dávno pryč, získat se dá SSL certifikát ZDARMA nebo například RapidSSL za pár stokorun. Každá firma či provozovatel www stránek by měl co nejdříve nasadit SSL certifikát na své stránky jinak budou posuzovány jako nedůvěryhodné a budou ztrácet návštěvníky.

Historie SSL/TLS

Historie SSL sahá až do roku 1994, kdy společnost Netscape vyvinula protokol Secure Socket Layer, který se používá k zabezpečení přenosu datového toku pomocí šifrování. Díky své výkonnosti, snadnosti použití a jednoduchosti nasazení se použití SSL velmi rychle rozšířilo a bylo používáno zejména pro zabezpečení transakcí v bankovnictví, on-line aukcích a v on-line platebních systémech.
Vzhledem k tomu, že se protokol SSL stal tak populární, sdružení Internet Engineering Task Force (IETF) převzalo odpovědnost za protokol a přejmenoval jej na Transport Layer Security (TLS), který již neměl nic společného se společností Netscape. První verze protokolu, který mírně vylepšoval původní SSL vyšla v lednu 1999 jako RFC 2246. Nejaktuálnější verze standardu je TLS 1.3, která byla po dlouhém schvalování konečně vydána v roce 2018. Předchozí verze TLS 1.2 byla již z roku 2008 (RFC 5246).
Přehledná osa historie SSL/TLS na feistyduck.com

Certifikační autorita

Certifikační autorita je důvěryhodná organizace, která zajišťuje potvrzení pravosti (certifikát) veřejného klíče. Před vystavením SSL certifikátu musí autorita provést validaci, která se řídí podmínkami CA/Browser Fóra sdružujícím certifikační autority, firmy vytvářející prohlížeče a operační systémy a společnosti z oblasti IT.

SSL nástroje

Informace o SSL nástrojích, jako SSL checker, jak generovat veřejný klíč (CSR), jak nainstalovat SSL certifikát publikujeme na stránce SSL nástroje, SSL checker.