SSLmentor

SSL certifikáty pro zabezpečení www stránek! 6 certifikačních autorit, přes 50 druhů SSL certifikátů v nabídce.

SSL certifikáty

SSL certifikáty patří mezi nezbytné součásti zabezpečení internetu. SSL certifikáty, správněji nazývané TLS certifikáty zajišťují ochranu přenášených dat pomocí šifrování a umožňují identifikaci provozovatele www stránek. Zásadní zlom pro nasazování SSL certifikátů nastal v roce 2016, kdy Google oznámil, že stránky s adresou HTTPS budou mít oproti HTTP prioritu. Od roku 2017 již některé webové prohlížeče budou upozorňovat na nedostatečné zabezpečení přihlašovacích formulářů a v budoucnu je očekáváno, že drtivá většina stránek bude dostupná pouze na HTTPS protokolu. Nové technologie a výkony serverů umožňují nasazení HTTPS bez problémů a provozovatelé www stránek by již tedy neměli na nic čekat a odkládat nasazení SSL certifikátu na jejich stránky.
Kromě zabezpečení komunikace mají SSL certifikáty druhou, neméně zásadní vlastnost, a to potvrzení pravosti serveru s kterým se komunikuje.

V nabídce certifikátů SSLmentor naleznete veškeré SSL/TLS certifikáty pro pokrytí potřeb zabezpečení www stránek, větších projektů, intranetových systémů, poštovních serverů nebo aplikací. Ideální volbou pro zajištění nejvyšší důvěry a bezpečnosti na internetu jsou zelené EV SSL certifikáty pro jakékoliv webové stránky, SW firmy a vývojáře naopak mohou zajímat Code Signing certifikáty k podepsání aplikací.

 

Certifikační autority v naší nabídce

Bezpečná komunikace

SSL certifikáty zajišťují navázání šifrované komunikace mezi uživatelských prohlížečem a serverem aby se minimalizovala možnost odposlechu.

Ověřená komunikace

SSL certifikáty umožňují potvrdit pravost serveru a jeho provozovatele, s kterým uživatel komunikuje a taktéž lze identifikovat klienta vůči serveru.

SSL je nutnost

Chrome, FF a další prohlížeče budou vyžadovat zabezpečenou https:// komunikaci čím dál více a stránky bez SSL certifikátu budou penalizovány i na SEO.

Co je to SSL?

Pod pojmem SSL je skryto zajištění zabezpečené (šifrované) komunikace na internetu využívající protokol Secure Socket Layer (SSL), který byl vytvořen společností Netscape pro zajištění bezpečné komunikace a přenosu dat mezi webovými servery a prohlížeči.
Protokol používá důvěryhodnou třetí stranu, certifikační autoritou (CA), která identifikuje jednu nebo obě strany komunikace. Z technického pohledu se jedná o vrstvu vloženou mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran. Následovníkem SSL je standardizovaný protokol Transport Layer Security (TLS).
SSL komunikace funguje na principu asymetrické šifry, kdy každá z komunikujících stran má dvojici šifrovacích klíčů – veřejný a soukromý. Veřejný klíč je možné zveřejnit a pokud tímto klíčem kdokoliv zašifruje nějakou zprávu, je zajištěno, že ji bude moci rozšifrovat pouze a jen majitel použitého veřejného klíče svým soukromým klíčem.

Co je to TLS?

TLS certifikát je označení pro nástupce SSL certifikátu. Původní SSL protokol se již v nových systémech neouživá a byl kompletně nahrazen standardizovaným TLS protokolem (Transport Layer Security). TLS protokol je kryptografický protokol zajišťující zabezpečenou komunikaci na internetu. Vychází z SSL protokolu (rozdíl mezi SSL 3.0 a TLS 1.0 byl minimální) a přináší nová vylepšení, úpravy šifer a opravy původního SSL. Aktuálně je TLS protokol ve verzi 1.2 a od roku 2018 je k dispozici nejnovější verze TLS 1.3. Starší verze protokolů SSL, TLS 1.0 a TLS 1.1 by se již neměly používat a byly prohlášeny za zastaralé.

Co je to SSL certifikát / TLS certifikát?

SSL/TLS certifikáty jsou malé datové soubory, které digitálně vážou kryptografický klíč k detailům organizace/doméně. Při instalaci na webovém serveru se aktivuje zabezpečení a protokol HTTPS umožňuje bezpečné připojení z webového serveru do prohlížeče.

HTTPS certifikát

Název https certifikát je nesprávné označení pro TLS/SSL certifikát. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS je kombinace klasického protokolu HTTP spolu s protokolem TLS pro bezpečnou komunikaci.

Proč používat SSL certifikát

SSL/TLS certifikáty se dnes používají k jakémukoliv zabezpečení na internetu. Ať se již jedná o přihlašovací stránky a administraci, nakupování, transakce kreditními kartami, přenos dat. V poslední době se použití stává normou při zajišťování procházení sociálních sítí.
Každá firma či majitel www stránek by měl zvážit použití SSL certifikátu na svých stránkách a jeho využití výrazně doporučujeme. V brzké době budou naopak v minoritě webové stránky bez SSL/TLS certifikátu a budou posuzovány jako nedůvěryhodné.

Historie SSL/TLS

Historie SSL sahá až do roku 1994, kdy společnost Netscape vyvinula protokol Secure Socket Layer, který se používá k zabezpečení přenosu datového toku pomocí šifrování. Díky své výkonnosti, snadnosti použití a jednoduchosti nasazení se použití SSL velmi rychle rozšířilo a bylo používáno zejména pro zabezpečení transakcí v bankovnictví, on-line aukcích a v on-line platebních systémech.
Vzhledem k tomu, že se protokol SSL stal tak populární, sdružení Internet Engineering Task Force (IETF) převzalo odpovědnost za protokol a přejmenoval jej na Transport Layer Security (TLS), který již neměl nic společného se společností Netscape. První verze protokolu, který mírně vylepšoval původní SSL vyšla v lednu 1999 jako RFC 2246. Nejaktuálnější verze standardu je TLS 1.3, která byla po dlouhém schvalování konečně vydána v roce 2018. Předchozí verze TLS 1.2 byla již z roku 2008 (RFC 5246).
Přehledná osa historie SSL/TLS na feistyduck.com

SSL nástroje

Informace o SSL nástrojích, jako SSL checker, jak generovat veřejný klíč (CSR), jak nainstalovat SSL certifikát publikujeme na stránce SSL nástroje, SSL checker.