SSLmentor

Kvalitní TLS/SSL certifikáty pro webové stránky a internetové projekty.

elektronický podpis

elektronický podpis

Osobní certifikáty pro elektronický podpis

Osobní certifikát (nazývaný také jako Personal Authentication Certificate | Personal ID | S/MIME certifikát) slouží k podepisování a zabezpečení e-mailů, dokumentů, šifrování a také pro autentizaci uživatelů. Našim zákazníkům nabízíme osobní komerční certifikáty autority DigiCert a Sectigo v různých úrovních ověření. Osobní certifikáty nejčastěji slouží k podepisování e-mailů a podepisování dokumentů (dokumenty formátu PDF, Microsoft® Office a OpenOffice). Využitím moderní kryptologie zajistí i bezpečný přenos informací pomocí asynchronního šifrování.

UPOZORNĚNÍ: Nabízíme pouze osobní komerční certifikáty, které nenesou označení kvalifikované.
Pro komunikaci se státní správou je třeba získat Kvalifikovaný elektronický podpis, např. od společnosti PostSignum (Česká pošta).

Tip 1: Pro podepisování PDF souborů v Adobe Acrobat Reader máme jednoduchý návod na nastavení důvěryhodnosti certifikátů.
Tip 2: Stáhněte si PDF s ukázkami nabízených podpisů: soubor ElektronickyPodpis.pdf.

S/MIME certifikáty

Osobní certifikáty pro elektronický podpis nabízí dostupné řešení pro zabezpečení obchodní komunikace. Tyto certifikáty umožňují šifrovat a digitálně podepisovat e-mailovou komunikaci (jsou plně důvěryhodné všemi hlavními e-mailovými klienty a internetovými prohlížeči), nabízet dvoufaktorovou autentizaci uživatelů a zaměstnanců nebo zabezpečit důležité firemní dokumenty zaslané po internetové síti. Současně mohou být využity pro ověření oprávnění přístupu do internetových aplikací (autentizace osob). Osobní certifikát lze pro e-mailovou adresu získat velmi rychle, vyžaduje se pouze potvrzení existence e-mailu.

Naše nabídka

Naše nabídka

Osobní certifikáty S/MIME pro elektronický podpis, které vám můžeme poskytnout

CA SSL certifikát Cena od Ověření Rychost vystavení Zabezpečeno domén  
DigiCert DigiCert S/MIME Certificate CLASS 1 330 Kč E-mail Minuty Detail Koupit
DigiCert DigiCert S/MIME Certificate CLASS 2 985 Kč Firma, jméno, e-mail 1-3 dnů Detail Koupit
Sectigo Sectigo Personal Certificate Basic 345 Kč E-mail Minuty Detail Koupit
Sectigo Sectigo Personal Certificate Pro 925 Kč E-mail, jméno 1-3 dnů Detail Koupit
Sectigo Sectigo Personal Certificate Enterprise 1 275 Kč Firma, jméno, e-mail 3-5 dnů Detail Koupit

Cena od - cena od vyjadřuje nejvýhodnější roční cenu S/MIME certifikátu při objednání na více let. Pro více informací si rozklikněte detail certifikátu.
Rychlost vydání - jak dlouho bude certifikační autorita vydávat osobní certifikát (přibližně).
Platby - přijímáme platby kartou, PayPal a bankovním převodem.

Vlastnosti a výhody - Osobní certifikáty S/MIME

Podepsání e-mailů

Podepsaný e-mail osobním certifikátem zajišťuje integritu obsahu e-mailu proti změně, potvrzuje odesílatele e-mailu. Umožňuje šifrovat zprávy.

Podepsání dokumentů

Podepsaný dokument nelze změnit nebo upravit, aniž by byl zrušen elektronický podpis. Podepsaný dokument nese informaci signatáře.

Autentizace

Autorizace uživatele pomocí osobního certifikátu je vysokým standardem zabezpečení přístupu do aplikací. Využíváno např. Bankami.

Šifrování

Šifrováním se data převádějí pomocí asymetrické kryptografie na data šifrovaná. Šifrovaná data jsou čitelná pouze pro majitele dešifrovacího klíče (privátního klíče).

SSLmentor

SSLmentor doporučuje

V dnešní době je použití elektronického podpisu nejlepším způsobem, jak bezpečně a důvěryhodně komunikovat s partnery po celém světě. Základem je důvěryhodný certifikát, který získáte od některé z nabízených certifikačních autorit

Časté dotazy týkající se osobních certifikátů pro elektronický podpis

Sestavili jsme základní informace, které vás nejvíce zajímají.

Co je elektronický podpis?

Elektronický podpis je nástroj pro identifikaci a autentizaci v prostředí internetu a nahrazuje klasický vlastnoruční podpis. V České republice existuje Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu včetně jeho novelizací. Z hlediska zákona je elektronický podpis definován jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Další informace o elektronickém podpisu naleznete na Wikipedii.

Co je Osobní certifikát?

Jedná se o certifikát vydaný fyzické osobě certifikační autoritou. Vystavení probíhá na základě ověření e-mailu, žadatele nebo i firmy podle typu objednaného certifikátu. Certifikát je vystaven certifikační autoritou, která potvrzuje (validuje) žadatele o certifikát. Elektronický podpis je v asymetrické kryptografii tvořen párem klíčů. Primárním klíčem a právě veřejným klíčem (certifikátem).

Kvalifikovaný certifikát

Jedná se o certifikát podepsaný kvalifikovanou certifikační autoritou a umožňuje elektronicky komunikovat s úřady státní správy. Pomocí kvalifikovaného certifikátu se vytvoří zaručený elektronický podpis, který je uznáván orgány veřejné moci v ČR.

Kvalifikovaná certifikační autorita

Kvalifikovaná CA je autorita, která má pověření vystavovat kvalifikované certifikační služby. Certifikáty vystavené kvalifikovanou autoritou jsou uznávané státní správou. Seznam kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb v ČR je uveřejněn na stránkách MV ČR.

Komerční certifikační autorita

Komerční certifikační autoritou je jakákoli autorita vydávající osobní certifikáty. Aby však byla komerční CA úspěšná, musí být důvěryhodná v internetovém prostředí (operační systémy, e-mailové programy, prohlížeče, populární aplikace). Certifikační autorita Sectigo (dříve CA Comodo) je důvěryhodnou CA a její Osobní certifikáty lze snadno používat v komerční sféře.

Co je S/MIME?

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) je standard pro zabezpečení elektronické pošty pro šifrování a podepisování.
S/MIME poskytuje služby pro kryptografické zabezpečení elektronických zpráv - autentizaci, integritu zpráv, nepopiratelnost původu (pomocí digitálních podpisů), soukromí a zabezpečení dat (pomocí šifrování).

Výhody získání elektronického podpisu

Podepsání a šifrování e-mailů
Elektronický podpis umožňuje podepsání e-mailové komunikace, což zajistí nemožnost změny obsahu. V opačném případě by byl podpis na e-mailu neplatný. Pomocí certifikátu můžeme zašifrovat e-mail tak, aby jej nikdo po cestě na internetu nemohl přečíst.

Podepsání dokumentů
S certifikátem lze podepisovat důležité dokumenty, zamčit je proti změně. Lze podepisovat dokumenty PDF, MS Office, OpenOffice ale i další soubory, pokud to aplikace umožňují. V naší nápovědě publikujeme návod - Jak podepsat PDF dokument.

Autorizace uživatele
Pomocí certifikátu lze provádět vysoce bezpečné ověření uživatele pro přístup do administrace místo vkládání přihlašovacího jména a hesla.

Šifrování e-mailů

Asymetrická kryptografie používá páry klíčů - veřejný klíč a soukromý klíč. Díky matematickému vztahu těchto klíčů platí, že zprávu zašifrovanou privátním klíčem můžeme rozšifrovat pouze příslušným veřejným klíčem. Vztah platí i obráceně, tedy zašifrování dat veřejným klíčem umí rozšifrovat pouze privátní klíč.
E-mailové zprávy se šifrují veřejným klíčem příjemce, je proto nutné aby obě komunikující strany měly vlastní elektronický podpis.

Důvěryhodnost certifikátu v Adobe Acrobat Reader

Společnost Adobe, která stojí za vývojem programu Acrobat Reader DC pro prohlížení a editaci PDF souborů, má vlastní správu důvěryhodnosti certifikátů. Jedná se o tzv. Adobe Approved Trust List (AATL), což je seznam autorit důvěryhodných pro řešení Adobe Document Cloud. Součástí seznamu jsou i certifikační autority DigiCert i Sectigo. Avšak jejich komerční osobní certifikáty jsou primárně určeny k podepisování a šifrování e-mailů ak autentizaci uživatele. V programu Adobe Acrobat Reader nemají plnou důvěryhodnost, lze snímky však bez problémů podepisovat PDF soubory.
V naší nápovědě publikujeme návod - jako manuálně nastavit důvěryhodnost komerčních certifikátů pro jejich plnou funkčnost.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum