SSLmentor

TLS/SSL certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

Osobní certifikáty pro Elektronický podpis

OSOBNÍ CERTIFIKÁTY
ELEKTRONICKÝ PODPIS

PODEPISOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ
AUTENTIZACE A ŠIFROVÁNÍ

Osobní certifikát pro Elektronický podpis

Osobní certifikát (Personal Authentication Certificate) slouží k podepisování a zabezpečení e-mailů, dokumentů a také k autentizaci uživatelů. Našim zákazníkům nabízíme osobní komerční certifikáty autority Sectigo (do roku 2018 existovala pod názvem Comodo) ve 3 úrovních ověření. Osobní certifikáty nejčastěji slouží k podepisování e-mailů a podepisování dokumentů (dokumenty formátu PDF, Microsoft® Office a OpenOffice). Využitím moderní kryptologie zajistí i bezpečný přenos informací pomocí asynchronního šifrování.

Sectigo Osobní certifikáty

Osobní/Firemní certifikáty Sectigo

Nabízené osobní certifikáty společnosti Sectigo Personal Authentication Certificates nabízí cenově dostupné řešení pro zabezpečení obchodní komunikace. Tyto certifikáty umožňují šifrovat a digitálně podepisovat e-mailovou komunikaci (jsou plně důvěryhodné všemi hlavními e-mailovými klienty a internetovými prohlížeči), nabízet dvoufaktorovou autentizaci uživatelů a zaměstnanců nebo zabezpečit důležité firemní dokumenty odesílané po internetové síti. Současně mohou soužit k ověřování oprávnění k přístupu do internetových aplikací (autentizace osob). Osobní certifikát pouze na e-mail lze získat velice rychle, vyžaduje se pouze potvrzení validačního e-mailu.

›› Elektronický podpis zajistí důvěryhodnost komunikace s obchodními partnery, zaměstnanci. Umožňuje zajistit šifrování. Podepsáním dokumentu osobním certifikátem chrání před nežádoucími úpravami.

Přehled nabízených osobních certifikátů pro Elektronický podpis

Sectigo Personal Authentication Certificates slouží k podepisování a zabezpečení e-mailů, dokumentů a také k autentizaci uživatelů.

Autorita Osobní certifikát Ročně od Certifikát obsahuje Vystavení  
CA Certifikát FREE 0 Kč E-mailová adresa minuty Detail
CA Certifikát Basic 330 Kč E-mailová adresa od 10 minut Objednat
CA Certifikát PRO 717 Kč E-mail + Jméno, Příjmení 1-3 dny Objednat
CA Certifikát Enterprise 917 Kč E-mail + Jméno, Příjmení + Firma, adresa 1-3 dny Objednat

UPOZORNĚNÍ: nabízené certifikáty nejsou určeny pro komunikaci se státní správou! Je nutné získat Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis.

Srovnání osobních certifikátů

Porovnání nabízených osobních certifikátů značky Sectigo.

Osobní certifikát Certifikát Basic Certifikát PRO Certifikát Enterprise
Certifikační autorita

CA Sectigo

CA Sectigo

CA Sectigo

Hodnocení Cena/Výkon
Cena za 1 rok 399,- 850,- 1.150,-
Cena za 2 roky 690,- 1.550,- 1.950,-
Cena za 3 roky 990,- 2.150,- 2.750,-
Rychlost vystavení Od 10 minut 1-3 dny 1-3 dny
Certifikát obsahuje E-mailová adresa E-mailová adresa
Jméno + Příjmení
E-mailová adresa
Jméno + Příjmení
Název firmy + adresa
Validace Doménová kontrola Doménová kontrola
Validace osoby
Doménová kontrola
Validace osoby
Validace firmy
Podepisování e-mailů ANO ANO ANO
Šifrování e-mailů ANO ANO ANO
Podepisování dokumentů ANO ANO ANO
Klientská autentizace ANO ANO ANO
Podpora MS Office ANO ANO ANO
Podepisování PDF dokumentů ANO * ANO ANO
Komunikace se st. správou (ČR/SK) NE NE NE
Garance vrácení peněz 14 dnů 14 dnů 14 dnů
Obnovení zdarma (Reissue **) ANO ANO ANO

[OBJEDNAT]

[OBJEDNAT]

[OBJEDNAT]

Poznámky:
* Podepsaný dokument obsahuje "razítko" elektronického podpisu bez jména.
** Reissue je opětovné vystavení již existujícího certifikátu v době jeho platnosti. Například při ztrátě klíčů, smazání omylem atd.

 

Vlastnosti osobních certifikátů

Osobní certifikáty pro elektronický podpis jsou funkční napříč širokou škálou platforem a aplikací.

Kompatibilita

Client OS: Windows 10/8/7, Vista, XP, 2000, Mac OS X, Snow Leopard, Linux Client OS
Server OS: Windows Server 2008, 2003, 2000, Linux, UNIX, Solaris, Novell
Web Server: Microsoft IIS7, IIS6, Apache, Tomcat, IBM HTTP, Weblogic, Cobalt

Zabezpečení

Zabezpečení e-mailové komunikace se silným 256-bitovým šifrováním a digitálním podpisem.
Minimální délka šifrovacího klíče: RSA / DSA 2048 bit.

Dokumenty

Podpora podepisování Microsoft® Office a OpenOffice documentů. Podepisování PDF souborů.

Generování certifikátu

Po objednání a uhrazení certifikátu obdrží zákazník e-mail s odkazem na generování certifikátu s privátním klíčem. To je nutné provést v prohlížeči Firefox nebo Internet Explorer 11. Po vystavení se certifikát "spáruje" s privátním klíčem a provede export k zazálohování a naimportování do systému nebo uživatelské aplikace.

Obnovení certifikátu

Expirující SSL certifikát je možné začít obnovovat již 90 dnů před koncem platnosti. Doporučujeme nenechávat obnovu na poslední chvíli, nevyužitá platnost certifikátu (až 90 dnů) se přičte k obnovenému.

Nové přegenerování certifikátu

Během platnosti certifikátu je možné certifikát kdykoliv zdarma přegenerovat. Jedná se o tzv. REISSUE a hodí se to v případě, že došlo k havárii počítače nebo ke smazání certifikátu a není záloha. Přegenerování je možné s novou žádostí, která obsahuje shodné údaje jako úvodní objednávka.

Podepsání e-mailů

Podepsaný e-mail osobním certifikátem zajišťuje integritu obsahu e-mailu proti změně, potvrzuje odesilatele e-mailu. Umožňuje šifrovat zprávy.

Podepsání dokumentů

Podepsaný dokument nelze změnit nebo upravit, aniž by byl zneplatněn elektronický podpis. Podepsaný dokument nese informaci podepisující osoby.

Autentizace

Autorizace uživatele pomocí osobního certifikátu je vysokým standardem zabezpečení přístupu do aplikací. Využívané např. bankami.

SSLmentor doporučuje

Osobní Certifikát

V dnešní době je použití elektronického podpisu nejlepším způsobem, jak bezpečně a důvěryhodně komunikovat s partnery po celém světě. Základem je důvěryhodný certifikát, který získáte od certifikační autority Sectigo.

Co je Elektronický podpis?

Elektronický podpis je nástroj pro identifikaci a autentizaci v prostředí internetu a nahrazuje klasický vlastnoruční podpis. V České republice existuje Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu včetně jeho novelizací. Z hlediska zákona je elektronický podpis definován jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.
Zákon definuje také Zaručený elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:
   1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
   2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
   3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
   4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.

Co je Osobní certifikát?

Jedná se o certifikát vydaný fyzické osobě certifikační autoritou. Vystavení probíhá na základě ověření e-mailu, žadatele nebo i firmy podle typu objednaného certifikátu. Certifikát je vystavený certifikační autoritou, která potvrzuje (validuje) žadatele o certifikát. Elektronický podpis je v asymetrické kryptografii je tvořen párem klíčů. Primárním klíčem a právě veřejným klíčem (certifikátem).

Kvalifikovaný certifikát

Jedná se o certifikát podepsaný kvalifikovanou certifikační autoritou a umožňuje elektronicky komunikovat s úřady státní správy. Pomocí kvalifikovaného certifikátu se vytvoří zaručený elektronický podpis, který je uznáván orgány veřejné moci v ČR.

Kvalifikovaná certifikační autorita

Kvalifikovaná CA je autorita, která má pověření vystavovat kvalifikované certifikační služby. Certifikáty vystavené kvalifikovanou autoritou jsou uznávané státní správou. Seznam kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb v ČR je uveřejněn na stránkách MV ČR.

Komerční certifikační autorita

Komerční certifikační autoritou je jakákoliv autorita vydávající osobní certifikáty. Aby však byla komerční CA úspěšná, musí být důvěryhodná v internetovém prostředí (operační systémy, e-mailové programy, prohlížeče, populární aplikace). Certifikační autorita Sectigo (dříve CA Comodo) je důvěryhodnou CA a její Osobní certifikáty je možné jednoduše používat v komerční sféře.

Výhody získání certifikátu

Podepsání a šifrování e-mailů
Elektronický podpis umožňuje podepsání e-mailové komunikace, což zajistí nemožnost změny obsahu. V opačném případě by byl podpis na e-mailu neplatný.Pomocí certifikátu můžeme zašifrovat e-mail tak, aby jej nikdo po cestě na internetu nemohl přečíst.

Podepsání dokumentů
S certifikátem je možné podepisovat důležité dokumenty, zamčít je proti změně. Lze podepisovat dokumenty PDF, MS Office, OpenOffice ale i další soubory, pokud to alikace umožňují. Jak podepsat PDF dokument publikujeme v naší nápovědě.

Autorizace uživatele
Pomocí certifikátu je možné provádět vysoce bezpečné ověření uživatele pro přístup do administrace místo vkládání přihlašovacího jména a hesla.

Vyzkoušejte si elektronický podpis zdarma

Certifikační autorita Sectigo nabízí k vyzkoušení a otestování důvěryhodný free Sectigo osobní certifikát zdarma s platností 30 dnů. Vystavení certifikátu je validováno pouze zasláním e-mailu na existující e-mailovou schránku, která má sloužit k podepisování e-mailů.
Informace jak získat elektronický podpis online najdete v naší nápovědě!