SSLmentor

TLS/SSL certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

Jak podepsat PDF dokument

Návod na podepsání PDF dokumentu/souboru pomocí free programu Acrobat Reader DC na operačním systému Windows, který je běžným standardem pro prohlížení a tisk PDF souborů. Máte-li k dispozici vlastní elektronický podpis, je podepsání PDF dokumentu velice jednoduché. Můžete tak podepisovat vystavené faktury, smlouvy a další dokumenty, které můžete odeslat e-mailem, ukládat na disk a přitom budou obsahovat stále elektronický podpis. Podepisování PDF souborů je efektivnější než podepisování e-mailu s nepodepsaným PDF dokumentem.

Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC je následovník prohlížeče PDF dokumentů Adobe Reader. Jedná se o bezplatný nástroj pro práci s PDF soubory, patřící do skupiny produktů Adobe Acrobat DC (Document Cloud). Tento oblíbený prohlížeč formátu PDF je vyvíjen společností Adobe, která formát PDF vytvořila.

Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC zdarma ke stažení.

Elektronický podpis

Tento návod předpokládá, že již máte k dispozici elektronický podpis k podepisování. Pokud elektronický podpis nemáte, certifikační autorita Sectigo nabízí k vyzkoušení a otestování osobní certifikát zdarma s platností 30 dnů. Je to ideální osobní certifikát pro seznámení s podepisováním a šifrováním e-mailů. Je vhodný i pro vyzkoušení podepsání elektronických dokumentů. Elektronický podpis lze také získat u Certifikační autority PostSignum, která nabízí i kvalifikované certifikáty pro komunikaci se státní správou. Přímo v Adobe Acrobatu DC je možné vygenerovat vlastní testovací certifikát.

Stáhněte si podepsané PDF s ukázkami různých elektronických podpisů: soubor ElektronickyPodpis.pdf.

Elektronické podepsání dokumentu PDF

Podepsání PDF dokumentu elektronickým podpisem poskytuje dvě důležité věci. Podepsání platným a uznávaným elektronickým podpisem je bráno jako vlastnoruční podepsání papírového dokumentu. Druhou zásadní vlastností podepsaného dokumentu je zajištění integrity obsahu. To znamená, že podepsaný dokument nelze upravit, změnit. Pokud by se tak stalo, podepsání by bylo vyhodnoceno jako neplatné.

Podepsání PDF souboru probíhá v několika krocích.

Příprava k podepsání

Pro podepsání je potřeba zvolit nabídku Nástroje nebo zobrazit nabídku Více nástrojů a zde si vybrat ikonku Certifikáty.

Acrobat Reader DC - více nástrojů

 

Nabídka různých nástrojů a možností práce s PDF v programu Adobe Acrobat DC.

Acrobat Reader DC - certifikáty

Podepsání PDF

Po zobrazení nabídky k podepsání PDF již můžeme začít podepisovat. Kliknutím na nabídku Digitálně podepsat se změní kurzor na křížek s kterým vybereme oblast umístění podpisu. Kliknete myší do PDF a podržíte levé tlačítko myši a vytvoříte obdelníkový prostor pro umístění podpisu. Jakmile je oblast vybrána, zobrazí se okno s výběrem elektronického podpisu.

Acrobat Reader DC - digitálně podepsat

Výběr a nastavení elektronického podpisu

Nové okno nabízí na výběr elektronické podpisy, které jsou evidovány v Adobe Acrobatu DC. Pokud není k dispozici žádný podpis, musíme jej do systému naimportovat nebo vytvořit přímo v Adobe Acrobatu DC pomocí volby Konfigurace nového digitálního ID. Tato volba nabídne možnost podepsání podpisem z externího tokenu, naimportování existujícího elektronického podpisu nebo vytvoření nového ID přímo v Adobe Acrobatu DC.

Acrobat Reader DC - výběr podpisu

Podepsání a uložení

Výběrem podpisu dojde k nabídce podepsání s požadavkem na vložení hesla a také uzamčením dokumentu po podepsání, aby nemohl být měněn. Po podepsání se elektronický podpis zobrazí na dokumentu a současně budeme požádáni o uložení podepsaného PDF. Acrobat Reader DC - podepsat jako

 

Acrobat Reader DC - digitální podepis

 

Uložený dokument můžete kopírovat, přenášet na jiný počítač nebo odeslat elektronickou poštou. Elektronický podpis je obsažen v PDF souboru a příjemce si jej může zobrazit a ověřit.

 


Kam dále?

Zpět na Nápovědu
Našli jste chybu nebo nečemu nerozumíte? Napiště nám!