SSLmentor

SSL certifikáty pro zabezpečení www stránek! 6 certifikačních autorit, přes 50 druhů SSL certifikátů v nabídce.

Code Signing certifikáty

Code Signing Certificate jsou SSL/TLS Code Signing certifikáty pro podepisování aplikací, kódu a souborů distribuovaných online po síti internet. Jak název napovídá, certifikát pro podpis kódu je určen pro vývojáře a společnosti k podepisování jejich aplikací a kódu. Při stahování aplikací z internetu uživatel nemá jistotu, zda se jedná o původní kód. Díky podepsání aplikace na straně vývojáře, který je prověřený certifikační autoritou, má uživatel jistotu, že aplikace je původní a nedošlo ke změně kódu. Je tedy potvrzena integrita obsahu, v opačném případě by byl software označen za nedůvěryhodný. Code Signing Certifikát obsahuje také identifikaci společnosti díky firemnímu ověření (OV). Zákazník si může ověřit, že software skutečně pochází od vydavatele, který jej podepsal.
Pro zajištení důvěryhodnosti ve Windows SmartScreen filtru jsou vhodné především EV Code Signing certifikáty. V naší nabídce naleznete také Code Signing Certifikát, který mohou získat samostatní programátoři -> Comodo Code Signing Certificate.

Code Signing certifikát zajistí, aby Vaše aplikace byly důvěryhodné a nezobrazovaly varovné zprávy, které povedou k nižším počtům instalací a nedůvěryhodnosti. SSLmentor Vám nabízí kromě výhodné ceny, českou podporu a standardní fakturaci.

 

TLS/SSL certifikát Cena od Cena CA Pečeť Validace Pojiš. Vystavení SAN  
Comodo Code Signing 1.980 Kč $179   — OV   — od 2 dnů NE Detail Objednat
Comodo EV Code Signing 6.245 Kč $399   — EV   — od 2 dnů NE Detail Objednat
Thawte Code Signing 2.745 Kč $299   — OV 50k od 2 dnů NE Detail Objednat
Symantec Code Signing 8.445 Kč $499   — OV 1.500k od 2 dnů NE Detail Objednat
Symantec Code Signing EV 13.823 Kč $699   — EV 1.500k od 2 dnů NE Detail Objednat

Cetifikát lze objednat na 1 nebo 2 roky. Cena od vyjadřuje nejvýhodnější roční cenu certifikátu při objednání na více let. Pro více informací si rozklikněte detail certifikátu.

 

Zabezpečení aplikace

Code Signing Certificate udržuje integritu kódu a zabraňuje zneužití názvu vaší společnosti k šíření padělaného software či k úpravě kódu.

Důvěra zákazníků

Podepsaný software chrání zákazníky před malwarem a jinými škodlivými hrozbami. Zvýšená důvěra podporuje lepší vnímání aplikace uživateli.

Podpora distribuce

Podepsané aplikace pomáhají zvyšovat počty stahování a výnosy z prodeje. Vyšší důvěra pomáhá rozšiřovat distribuční kanály pro váš software.

SSLmentor doporučuje

Code Signing Certificate

V době malware je použití Code Signing Certifikátu jedinou cestou, jak bezpečně a důvěryhodně distribuovat aplikace přes internet. Pokud neřešíte Windows SmartScreen (viz. níže) doporučujeme volit mezi Thawte Code Signing nebo Comodo Code Signing.

Co je to Code Signing certifikát?

Když si dříve kupovali zákazníci software v krabicích, měli praktickou jistotu, že sw na přiloženém nosiči byl pravý. K dispozici měli věškeré informace, včetně manuálu a kontaktů na vývojářskou firmu. S rozmachem internetu a stahováním software toto již dávno neplatí a je nutné software zabezpečit tak, aby měl zákazník garanci, že se jedná o program který si stáhnul, vydal jej očekávaný vývojář/firma a nebyl záměrně změněn. To vše zajišťují Code Signing certifikáty pro podepisování kódu, které jsou používány k ochraně software distribuovaném prostřednictvím internetu.
Díky podepsání kódu si uživatel může potvrdit, že software skutečně pochází od vydavatele, který je podepsal, nebyl od jeho podpisu změněn nebo poškozen. Podpisem svého kódu vývojáři vytvářejí důvěryhodný vztah s uživateli.

Kdo potřebuje Code Signing certifikát?

Jakýkoli vydavatel softwaru, který plánuje distribuovat kód nebo obsah přes internet. Podepisovány by měly být i kódy distribuované v rámci firmy po intranetu z důvodu zásad operačních systémů, jako jsou Windows a MacOS. Všechny moderní systémy upřednostňují podepsaný kód z důvodu zabezpečení uživatelů a zabránění šíření škodlivého softwaru.
Podpis kódu nezmění software. Pouze připojuje ke spustitelnému souboru digitální podpis, který poskytuje dostatečné informace pro ověření totožnosti podepisujícího subjektu, jakož i zajištění, že kód nebyl později změněn.
Digitální ID podpis umožňuje vydavatelům obsahu, včetně vývojářů softwaru, podepisovat obsah, který zahrnuje softwarové objekty, makra, ovladače zařízení, obrázky firmwaru, aktualizace, konfigurační soubory nebo jiné typy obsahu pro zabezpečené doručení přes internet.

Výhody a benefity Code Signing Digital ID

Důvěra zákazníků
Digitální podpis chrání a ujišťuje zákazníky, že je zajišěna celistvost kódu, který si stáhli z vašeho webu a že je program neporušený, nebyl poškozen nebo změněn na cestě.

Autenticita
Po stažení je uživatel jist, že získaný kód skutečně pochází od vás jako vydavatele, což zajišťuje firemní reputaci. Code Signing certifikáty umožňují zákazníkům identifikovat autora digitálně podepsaného kódu, ujistit se, že program je od firmy která je očekávaná.

Bezproblémová integrace
Nabízené Code Signing certifikáty jsou bez problému použitelné pro operační systémy Windows, MacOS a iOS. Všechny certifikační autority spolupracují s firmami jako Microsoft nebo Apple a řídí se jejich doporučeními a zásadami pro vydávání certifikátů podle CA/Browser Fóra. Zvlášť důležité je to u OS Windows a EV Code certifikátů. Code certifikáty lze snadno použít v nástrojích na podepisování kódu Signtool.exe, Authenticode a podpisem kódu jádra Microsoft.

Podepsaný a nepodepsaný .exe program

Ukázka rozdílu v instalaci nepodepsaného a podepsaného programu pomocí Code Signing certifikátu.

 
Podepsaný a nepodepsaný SW

Co je to Windows SmartScreen?

SmartScreen Reputation je nástroj společnosti Microsoft, který poskytuje anonymní údaje od komunity, aby uživateli zajistil bezpečnost při stahování souborů z internetu. Je to pomyslný hlídač dobré pověsti v ekosystému Windows. Přesné fungování a posuzování reputace zná pouze společnost Microsoft a vývojářům může dělat SmartScreen těžkou hlavu.
Se standardním Code Sign certifikátem pro podepisování kódu si musí vývojářská firma vybudovat pověst, aby se nezobrazila varující obrazovka. Tento problém řeší EV Code certifikáty!
EV Code certifikáty: Symantec Code Signing EV | Comodo Code EV Signing Certifikát

Win8 SmartScreen notification

S EV Code certifikátem pro podepisování kódu se nemusí řešit potíže a nedůvěra SmartScreen Reputation a aplikace filtrem na reputaci bez problému projde až k instalačnímu dialogu, kde je uživateli zobrazen název programu a vydavatel. Je zřejmé, že nelze zvýšení reputace pro SmartScreen garantovat. Pokud je cílem SmartScreen "přeskočit", jediným řešením je objednávka EV Code certifikátu.

Code Signing EV certifikát také vyžaduje Windows Hardware Developer Center Portal pro podpis kernel mode driverů. Další informace na Wiki: SmartScreen.