SSLmentor

TLS/SSL certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

Firemní ověření

OV (Organization Validation) jsou SSL certifikáty, které obsahují informace o společnosti na základě provedené validace, která se provádí manuálně, tj. prověřuje se žadatel o certifikát a také se provádí verbální validace žadatele zavoláním na existující telefonní číslo z veřejné databáze.

Jak probíhá validace OV SSL certifikátu?

OV SSL certifikáty procházejí kompletním procesem manuální validace, kdy dochází k ověření majitele domény, společnosti žadatele a současně probíhá verbální validace formou telefonického ověření kontaktní osoby. Postup validace i pravidla ověření jsou pro všechny certifikační autority přibližně totožná.

 1. 1.
  Ověření domény

  Pro úspěšné splnění požadavku na ověření domény je potřeba prokázat, že žadatel o certifikát má právo s doménou nakládat (je majitelem nebo správcem). To se provádí stejným způsobem jako u doménové validace zasláním e-mailu na vybranou schránku na doméně. Podle pravidel se jedná pouze o tyto schránky: admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@ nebo postmaster@. Je možné také zvolit FTP nebo DNS validaci.

 2. 2.
  Ověření společnosti

  Certifikační autorita ověřuje kompletně společnost, která žádá o certifikát, ve veřejné databázi (pro české firmy v Obchodním rejstříku). Je tedy nutné, aby všechny veřejné informace byly stejné jako ve vyplněné objednávce. V případě že nelze jednoduše validovat společnost, existují alternativní způsoby ověření například pomocí vzorových formulářů, které se volí podle situace.

 3. 3.
  Ověření telefonu

  Ověření telefonického kontaktu provádí certifikační autorita na základě autoritativní databáze 3. stran. Certifikační autorita Comodo respektuje Duns&Bradstreet, kompass.com nebo Hoovers.com. Autority skupiny Symantec/Digicert získávají údaje z telefonních seznamů jako jsou zlatestranky.cz nebo 1188.cz.

 4. 4.
  Finální telefonické ověření

  Pokud má CA provedeno veškeré ověření žadatele, provádí finální call. Toto ověření probíhá standardně v anglickém jazyce a pracovník CA se dotazuje na běžné věci jako název společnosti, název domény, ověřuje si, zda bylo žádáno o certifikát. Tento telefon je krátký a zvládne jej i osoba s minimální znalostí anglického jazyka.
  Certifikační autorita Comodo provádí automatizovaný hovor, kdy nejdříve zašle e-mail s odkazem na validační stránku, kde je možné vyberat termín zavolání. Nejvhodnější volba je "Call now". Jedná se o automatizovaný proces zpětného volání, kdy je žadateli sdělen telefonicky ověřovací kód, který se vloží do formuláře.

Průměrná doba vystavení OV SSL certifikátu je 2-3 pracovní dny. Pokud jsou veškeré informace dostupné a firma je zavedená a funkční, lze získat OV certifikát i za jeden den. Pokud však certifikační autorita není schopna dohledat potřebné informace, vyžádá si dodatečné ověření pomocí formulářů a vystavení certifikátu se tak prodlužuje.

SSLmentor doporučuje

Firemní OV SSL certifikáty

OV SSL certifikáty nabízejí kromě standardní šifrované komunikace i důvěryhodné ověření provozovatele www projektu. V nabídce firemní OV SSL certifikáty pro jednu doménu, multi-doménové i WildCard.