SSLmentor

SSL/TLS certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

Ověření doménového certifikátu

Domain Validation (DV) certifikáty jsou SSL certifikáty, které lze získat velice snadno a velmi rychle. Díky jednoduchému ověření a plné automatizaci je možné získat nový certifikát během minut a mít zabezpečené www stránky raz-dva-tři.

Průběh a validace DV certifikátu

DV SSL certifikáty jsou základní SSL certifikáty, které oproti OV a EV SSL certifikátům nevyžadují složité ověřování. Certifikační autorita musí pouze ověřit, že osoba nebo organizace, která žádá o SSL certifikát, vlastní registrovanou doménu a může s doménou disponovat.

Objednávka

Po objednání SSL certifikátu a uhrazení je objednávka systémem zkontrolována a pokud je vše v pořádku, je certifikát automaticky objednán u certifikační autority. Objednání certifikátu u autority je oznámeno e-mailem a objednávka získá status: PENDING

Pokud jste obdrželi potvrzení o úhradě, ale objednávka je stále ve stavu uhrazení a nedošlo k objednání u certifikační autority, ověřte, že je vložena žádost o certifkát. Případně si jednoduše žádost o certifikát (CSR) vygenerujte.

Ověření Certifikační autoritou

Validaci žadatele o certifikát provádí Certifikační autorita ve své režii, tj. zasílá validační e-mail, vystavuje a zasílá certifikát.

Validace e-mailem:

Nejjednodušší způsob validace je ověření domény pomocí e-mailu zaslaného na předem vybranou adresu, kde majitel nebo správce domény klikne na odkaz, kde následně potvrdí potvrdí "Approve" žádost o certifikát. Poté je certifikát prakticky hned vydán.

  • admin@domenaxyz.cz
  • administrator@domenaxyz.cz
  • webmaster@domenaxyz.cz
  • hostmaster@domenaxyz.cz
  • postmaster@domenaxyz.cz

Nabízené e-maily jsou nastaveny podle pravidel CAB fóra. Validační e-mail musí být vytvořen a funkční. Pokud některý z uvedených e-mailů nemáte, je nutné jej vytvořit a například nastavit jako alias na některý firemní e-mail.

Ukázka validačního e-mailu CA Comodo
Validační e-mail CA Comodo

Co dělat, když nepřide validační e-mail?

Validační e-mail je zasílán přímo certifikační autoritou neprodleně po objednání certifikátu u autority (CA Comodo zasílá e-mail z adresy noreply_support@comodo.com). Může se stát, že ještě není adresa e-mailu k dispozici nebo je potřeba provést změnu na jiný z 5 nabízených. Může také selhat nastavené přeposlání e-mailu nebo není e-mail doručen z důvodu nastavení přísné politiky ochrany před spamy.

Validační e-mail lze kdykoliv před vystavením certifikátu zaslat znovu. Přeposlání se provádí v Administraci: Detail certifikátu -> Informace o objednávce -> Typ validace: -> Upravit -> Přeposlat. Zde je také možné e-mail změnit a nastavit jiný.

 

Upozornění: Pokud validační e-mail nelze přijmout ani po vícenásobných pokusech, zkontrolujte si název domény, zda nedošlo k překlepu při objednávání. Je také možné, že váš poskytovatel má nastavené antispamové filtry tak, že jsou e-maily od zahraniční autority odmítány. V tom případě je nutné kontaktovat vašeho poskytovatele elektronické pošty nebo zvážit využití alternativní validace.

Vystavení certifikátu

Jakmile dojde k potvrzení validačního e-mailu, je certifikát během minut vystaven a zaslán na vyplněný technický kontakt v objednávce.

E-mail obsahuje ocertifikovaný veřejný klíč a mezilehlé certifikáty autority, pro zajistění důvěryhodnosti certifikátu. Spolu s privátním klíčem se vše vkládá na server.


Alternativní metody ověření

Pokud nelze ověřit majitele domény pomocí e-mailu, existují další dva způsoby, jak provést validaci domény.

File-Based Authentication (FTP validace)

Certifikační autorita ověřuje doménu pomocí TXT souboru, který obsahuje token a je jej nutné nahrát do adresáře webových stránek. Následně CA ověří jeho existenci a tím i validuje, že žadatel má právo nakládat s doménou.

Validace CA RapidSSL:
FTP soubor: http://domenaxyz.cz/.well-known/pki-validation/fileauth.txt
Token: 8CC79447A5MTg4MzY1MA2#!cm5ywz5m1lzoyfp2xhy7

Validace CA Comodo:
FTP soubor: http://domenaxyz.cz/.well-known/pki-validation/F48D854SAN052TAFE065ECD3C4056DGZ1.txt

CNAME-Based Authentication (DNS validace)

Certifikační autorita vygeneruje unikátních řetězce, které se vloží do DNS záznamu domény jako CNAME. Po rozšíření DNS může CA záznamy zkontrolovat pokud jsou v pořádku, vydá certifikát k doméně.

DNS CNAME record: _cfd00c1ec2d56372b27b9562f5da83d0.domenaxyz.cz CNAME
cb3a889855882c6518c0ac959be30067.e8349bfb8ec9a0334864d9bf350a1188.t0119001001421510849.comodoca.com
SSLmentor doporučuje

DV SSL certifikáty

Plnohodnotné zabezpečení HTTPS komunikace je možné i s nejlevnějšími DV SSL certifikáty, které zabezpečí bez problému komunikaci mezi serverem a prohlížečem a mohou být nasazeny na jakékoliv firemní i osobní webové stránky a projekty.