SSLmentor

TLS/SSL certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

Obnovení víceletého SSL certifikátu

Od roku 2020 jsou v nabídkách certifikačních autorit opět SSL certifikáty s platností až 6 let. Při objednání víceletých SSL certifikátů je možné výrazně ušetřit. Z důvodu nastavených pravidel a bezpečnosti jsou komerční SSL certifikáty vystavovány s platností pouze na rok (max. 395 dní) a je nutné je před expirací obnovovat. Proces obnovy, který je zdarma, je totožný jako u tzv. Reissue SSL certifikátu, který se provádí například při nedostupnosti privátního klíče.

 Na základě požadavků tvůrců internetových prohlížečů (Apple, Google, Mozilla) jsou od 1. září 2020 SSL certifikáty vystavovány pouze s maximální platností 1 rok (resp. 1 rok + měsíc). Z tohoto důvodu je nutné u víceletých objednávek provádět před expirací obnovu certifikátu.

Víceleté SSL certifikáty

Při objednání SSL certifikátu na 2 a více let, je v první fázi vystaven certifikát s platnosti 1 rok + měsíc (395 dní). Objednávce je nastavena platnost podle počtu objednaných let. Před expirací je nutné vždy provést obnovu certifikátu.

 

Víceleté SSL certifikáty

Ukázka časové osy u víceleté objendávky:

 • Objednávka SSL certifikátu na 3 roky dne 01.10.2020
   
 • Uhrazení a potvrzení validace domény 03.10.2020
 • Platnost objednávky SSL certifikátu: 03.10.2023 (3 roky)
 • Vystavení certifikátu autoritou: Expirace 03.11.2021 (platnost SSL 1 rok a měsíc)
   
 • 1. obnovení platnosti certifikátu dne 10.10.2021
 • Vystavení certifikátu autoritou: Expirace 10.11.2022 (platnost SSL 1 rok a měsíc)
   
 • 2. obnovení platnosti certifikátu dne 15.10.2022
 • Vystavení certifikátu autoritou: Finální expirace 03.10.2023 (platnost 11 měsíců a 18 dní)

Jak provést obnovu SSL certifikátu

Obnova SSL certifikátu je v době platnosti objednávky ZDARMA. 30 dní před expirací bude možné provést obnovu v administraci SSLmentor v detailu certifikátu. O nutnosti provést obnovu jsou zasílány e-mailové notifikace 30 a 10 dní před expirací. V případě, že zákazník neprovede obnovu, SSL certifikát vyexpiruje a nebude platný

Pokud není provedena obnova SSL certifikátu zákazníkem, certifikát expiruje a www stránky budou na adrese HTTPS nefunkční!

Obnovu certifikátu lze také provést zdarma kdykoliv během platnosti objednávky. Jedná se o tzv. Reissue SSL certifikátu a je možné jej provést v Administraci - Detail objednávky. Obnovený SSL certifikát bude opět vystaven na 1 rok a měsíc, případně do konce objednaného období.

FAQ k obnově SSL certifikátu

Musím generovat novou žádost (CSR)?
Nemusíte, můžete použít stejnou žádost jako na začátku objednávky a vystavený certifikát pouze na serveru vyměnit. Vždy si ale ověřte, že máte k dispozici také původní privátní klíč!
Z hlediska bezpečnosti a "best practices" se však doporučuje generovat nový privátní klíč i žádost o certifikát.

Provádí se kompletní ověření žadatele?
Ano, při obnově certifikátu se opět potvrzuje existence domény a certifikační autorita musí provést ověření žadatele. Certifikační autority mají však své vlastní postupy, kdy jsou některé ověření firemní validace zjednodušeny.

Zneplatňuje se původní SSL certifikát?
NE, původní SSL certifikát se nezneplatňuje a jeho platnost končí s expirací.

Co se stane, když obnovu neprovedu?
Pokud neprovedete obnovu, SSL certifikát vyexpiruje a nebude platný.