SSLmentor

SSL/TLS certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

Generování klíčů a žádosti o certifikát v OpenSSL

Vytvoření žádosti o certifikát a privátního klíče lze v OpenSSL vyřeši jedním příkazem a zadáním potřebných informací.

OpenSSL

Pro práci s certifikáty je potřeba mít nainstalovánu knihovnu OpenSSL - OpenSSL pro Windows a Mac OSX.

OpenSSL - generování certifikátu

Generování klíčů

Příkaz vytvoří současně privátní klíč a také žádost o certifikát. Pro umístění souborů do jiného adresáře je nutné specifikovat cestu.

OpenSSL> req –new –newkey rsa:2048 –nodes –keyout server.key –out server.csr

Pro generování klíčů a žádosti o certifikát je důležité, aby žádost obsahovala správné informace, jako je název domény a další požadované data.

Při generování se zadávají následující informace (za šipkou je uveden příklad vyplnění):

 • Common name [CN]: název domény -> www.domenaxyz.cz
 • Organization [O]: přesné jméno firmy, majitele domény -> Web security s.r.o.
 • Organizational unit [OU]: oddělení společnosti -> internet / e-shop / it / ...
 • City/locality [L]: město -> Brno
 • State/province [S]: stát, provincie -> Czech republic
 • Country/region [C]: kód země podle normy ISO -> CZ
 • Key Size: 2048 bit

Název domény doporučujeme zadat přesně jak je nastaveno. I když certifikační autority vkládají zdarma do certifikátu pro jednu doménu obě varianty, tedy tvar s a bez www před názvem domény, u multidoménových certifikátů se obě varianty nevkládají.

Country/region [C]:

Kód země je nutné zadat přesně podle ISO a to VELKÝMI PÍSMENY.

 • CZ - Česká republika
 • SK - Slovensko
 • HU - Maďarsko
 • AT - Rakousko
 • PL - Polsko
 • DE - Německo
 • GB - Velká Británie

Minimum informací pro DV certifikáty

Doménové certifikáty (DV) obsahují pouze informaci o doméně a veškeré další vložené data v žádosti jsou smazány. Informace v subjektu certifikátu u Comodo positiveSSL jsou pouze:

 • CN = domenaxyz.cz
 • OU = PositiveSSL
 • OU = Domain Control Validated

Minimum informací, které je nutné zadat aby byl certifikát vystaven jsou Common name [CN] a Country/region [C]. Doporučujeme však vyplnit všechny informace z důvodu možného odmítnutí žádosti ze strany některé certifikační autority.