SSLmentor

Kvalitní TLS/SSL certifikáty pro webové stránky a internetové projekty.

DigiCert OV FLEX

DigiCert OV FLEX

DigiCert OV FLEX

Firemní SSL certifikát DigiCert ve variantě FLEX nabízí FLEXibilní konfiguraci domén. Lze jej objednat pro jednu doménu nebo jako multi-doménový SSL certifikát s libovolnou kombinací plně kvalifikovaného názvu domény (FQDN) a současně hvězdičkové varianty až do celkového počtu 250 domén. Administrátorům zajistí skvělou flexibilitu při objednání a během životnosti certifikátu, kdy lze domény přidávat, odebírat a měnit. Certifikát je ideální pro firmy vyžadující nejvyšší úroveň zabezpečení, obsahuje informace o vlastnících domén díky firemní validaci (OV - Organization Validation).

FLEXibilní SSL certifikát

SSL certifikát DigiCert OV FLEX dokáže zabezpečit až 250 různých domén, je plně důvěryhodný pro všechny moderní prohlížeče včetně mobilních prohlížečů. Certifikát FLEX umožňujě současně chránit jednotlivé standardní domény, subdomény a také hvězdičkové domény. V základní ceně obsahuje jednu doménu, další domény, včetně WildCard variant se nastavují v objednávce. Během životnosti SSL certifikátu je možné domény přidávat i měnit, což dává úžasnou flexibilitu při správě SSL certifikátů.

Ceny / Předplatné

 5 470 Kč ročně (Celkem: 5 470 Kč)
 4 947 Kč ročně (Celkem: 9 894 Kč)
 4 848 Kč ročně (Celkem: 14 545 Kč)

Ceny bez DPH.

Cena zahrnuje: získání SSL certifikátu, základní technická podpora k objednávce
Předplatné - konečná víceletá cena je uvedena v závorce. Podle nejnovějších bezpečnostních požadavků se víceleté SSL certifikáty vydávají pouze na 1 rok (maximálně 398 dní). Certifikát je třeba obnovovat každý rok znovu, samozřejmě bezplatně. Po vydání certifikátu nelze zkrátit lhůtu ani změnit název domény.
Platba - přijímáme platby kartou, PayPal a bankovním převodem.

Důležité informace: Základní cena SSL certifikátu DigiCert OV FLEX obsahuje zabezpečení 1 domény.
Cena za každou další doménu nad základní počet je 1 rok: 3 227 Kč | 2 roky: 6 134 Kč | 3 roky: 8 961 Kč | 4 roky: 11 816 Kč | 5 let: 14 485 Kč.
Cena za každou další wildcard doménu nad základní počet je 1 rok: 13 747 Kč | 2 roky: 26 128 Kč | 3 roky: 38 470 Kč | 4 roky: 49 977 Kč | 5 let: 59 850 Kč.
Celkovou cenu za objednávku získáte v objednávkovém formuláři.

Vlastnosti a výhody certifikátu DigiCert OV FLEX

Je to OV SSL!

Firemní SSL certifikát poskytuje bezpečné šifrování komunikace a obsahuje základní informace o společnosti, které jsou uvedeny v certifikátu a může si je prohlédnout každý návštěvník webové stránky.

OV SSL zvyšuje důvěru návštěvníků

Firemní SSL certifikáty (OV - Organization validation) vytvářejí zabezpečené HTTPS spojení a potvrzují provozovatele webových stránek. OV SSL certifikáty jsou důvěryhodnější než doménové certifikáty (DV SSL).

Neomezené serverové licence a opětovné vydání

Stejný certifikát můžete nainstalovat na více serverů.
REISSUE – v případě, že ztratíte svůj soukromý klíč a bude obtížné nainstalovat původní certifikát, bude vám bezplatně vydán nový certifikát.

Zabezpečte až 250 domén

Certifikát zabezpečí všechny domény zadané v objednávce. Kombinovat můžete různé TLD (.cz, .com, .eu atd.), jakoukoliv doménovou úroveň (abc.domena.cz, 123.xyz.domena.xyz) a také vkládat hvězdičkové domény (*.domena.eu).

Kompatibilní se všemi moderními prohlížeči

Certifikát je důvěryhodný ve všech moderních prohlížečích pro mobilní a stolní počítače. Nebudou tak zobrazovány nepříjemná upozornění při přístupu na webovou stránku.

Technické podrobnosti

Certifikát formátu X.509 splňuje softwarové a průmyslové standardy, podporuje 2048-bitové šifrování veřejným klíčem, symetrické 256-bitové šifrování, Free Site Seal.

SSLmentor

SSLmentor doporučuje

SSL certifikát DigiCert OV FLEX je ideální volbou pro společnosti vyžadující firemní SSL certifikát, který obsahuje informace o společnosti, aby si návštěvník stránky mohl kdykoli ověřit organizaci a důvěřovat navštěvovanému serveru.

Více informací o DigiCert OV FLEX

Co byste měli vědět před zadáním objednávky SSL certifikátu.

Firemní SSL certifikát

OV SSL – obsahuje základní informace o společnosti

Certifikační autorita ověřuje vlastnictví domény, jakož i společnost ve státních rejstřících a kontroluje jiné právní dokumenty související s podnikáním.
Ověření domény probíhá odesláním e-mailové zprávy na vybraný e-mail. Podle pravidel jsou k výběru pevné adresy admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@ nebo postmaster@.

Namísto e-mailového potvrzení lze využít alternativní validaci - vložení TXT záznamu do zóny DNS domény. U standardních domén je možné provést také validaci vložením textového souboru do datového prostoru na serveru (FTP). Podporujeme oba alternativní způsoby ověření a lze je nastavit v detailu objednávky.

Poznámka i: Ověřovací email nelze poslat na osobní adresu např. vase-jmeno@gmail.com.

Jak dlouho trvá získání certifikátu DigiCert OV FLEX

Certifikační autorita provádí základní firemní ověření

Certifikační autorita ověřuje vlastnictví domény, jakož i registrované obchodní dokumenty a jiné právní dokumenty související s podnikáním. Pokud má certifikační autorita dostatečnou dokumentaci, je potvrzena doména a proběhne telefonické ověření, vydání certifikátu trvá 2 až 5 dní. Pokud autorita nemůže potvrdit právní, provozní a fyzickou existenci společnosti, doba ověření se prodlužuje.

Počet zabezpečených domén

Od jedné domény až po 250 různých domén, subdomén a hvězdičkových variant

Jeden DigiCert OV FLEX SSL certifikát zabezpečí až 250 různých domén. Tento certifikát je flexibilní pro zajištění více názvů hostitelů, domén, subdomén a domén se zástupnými znaky v jedné konfiguraci. Během doby platnosti můžete na požádání přidat, změnit nebo odstranit domény.
Každá doména může být z jiné TLD (.cz, .com, .eu atd.), jakékoliv doménové úrovně (abc.domena.cz, 123.xyz.domena.xyz) a je možné vkládat hvězdičkové domény (.domena.cz, .domena.com atd.) a libovolné úrovně (.abc.domena.cz, .123.xyz.domena.xyz).

Při objednání pouze jedné domény 2. řádu, například domenaxyz.cz, přidá certifikační autorita do SSL certifikátu DigiCert OV FLEX automaticky zabezpečení varianty domény 3. řádu s www, tedy www.domenaxyz.cz. Při objednání více domén je nutné vždy všechny požadované domény vyjmenovat v objednávce, tedy i varianty s/bez www a každá taková varianta je samostatně zpoplatněna.

Obnovení certifikátu - RENEW

SSL certifikát DigiCert OV FLEX je nutné vždy obnovit před vypršením jeho platnosti

S obnovou SSL certifikátu, jehož platnost končí, můžete začít 30 dní před vypršením jeho platnosti. Obnovu doporučujeme nenechávat na poslední chvíli, nevyčerpaná platnost certifikátu se přičte k obnovenému.

Svůj certifikát DigiCert OV FLEX si u nás můžete bez problémů obnovit, i když jste si jej původně objednali od jiného dodavatele nebo u certifikační autority. Vždy máme lepší ceny než certifikační autorita!

REISSUE certifikátu

Neomezené a bezplatné opětovné vydání SSL certifikátu

Během platnosti certifikátu si můžete certifikát kdykoli bezplatně znovu vygenerovat. Toto se nazývá REISSUE a je užitečné v případě, že nemáte soukromý klíč k migraci na jiný server nebo byly klíče vymazány a neexistuje žádná záloha. Opětovné vystavení je možné s novou žádostí o certifikát (CSR), která obsahuje stejné údaje jako původní objednávka.

REISSUE certifikátu se provádí i v případě přidání/změny doménových názvů v certifikátu.

Poznámka i: Doporučeným postupem při REISSUE je vždy vygenerovat novou žádost o certifikát (CSR). Generováním nového CSR se vytvoří nový, jedinečný pár klíčů (veřejný/soukromý) pro nově vydaný certifikát.
Poznámka ii: Opětovné vydání SSL certifikátu není možné během jeho zpracování nebo jiné čekající žádosti o REISSUE či RENEW.

Víceleté certifikáty

SSL certifikát až na 5 let za výhodnou cenu

Objednávky na více let mají od roku 2020 svá specifika.

Pro splnění nejnovějších bezpečnostních požadavků a pravidel jsou víceleté SSL certifikáty vydávány na 1 rok (max. 398 dní). Důvodem bylo, že od 1. září 2020 prohlížeče a zařízení Apple, Google a Mozilla nedůvěřují novým SSL certifikátům, které mají životnost delší než 398 dní.

Společnost Google, tvůrce prohlížeče Chrome, plánuje další zkracování platnosti z důvodu bezpečnosti a zajištění co největší automatizace při nasazování SSL certifikátů. Předpokládá se, že nejpozději od roku 2025 budou certifikáty vydávány pouze s 3měsíční platností. Certifikační autority se na tyto změny připravují. Víceleté certifikáty doporučujeme nyní objednávat s max. platností 2 roky.

Víceletý SSL certifikát je nutné obnovovat jednou za rok. 30 dní před vypršením platnosti vám budeme posílat e-mailová upozornění. Obnova (tzv. REISSUE) je samozřejmě bezplatná. Kromě toho můžete svůj certifikát během platnosti znovu vydat kdykoli a kolikrát chcete!

Po vydání certifikátu nemůžete zkrátit dobu platnosti, požádat o vrácení nevyužitého období nebo ponížit počty objednaných domén a jejich variant. Rozhodujete-li se získat SSL certifikát na více let za výhodnější cenu, doporučujeme se ujistit, že jej budete po celou dobu využívat.

Poznámka i: Opětovné vydání vyžaduje opětovné ověření.
Poznámka ii: Během opětovného vydání můžete vložit novou CSR žádost nebo použít poslední.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum