SSLmentor

SSL/TLS certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

Asistence s objednávkou SSL certifikátu

Zajišťujeme kompletní servis pro získání a nasazení SSL certifkátu na webové stránky. Služba asistence pomáhá zajistit SSL certifikát bez nutnosti starat se o technické věci během procesu objednávky, včetně administrativních záležitostí u firemních certifikátů, jako je aktualizace databáze D&B nebo příprava smluvní dokumentace k získání EV SSL certifikátu.

Podle druhu objednaného SSL certifikátu je nastavena cena služeb a ze strany zákazníka je nutná při určitých úkonech asistence, není však nutné studovat technické záležitosti a pojmy z oblasti SSL certifikátů.

Asistence od objednání po nasazení

Získání SSL certifikátu je relativně jednoduché. Bezpečnost webových stránek je ale závislá na nasazení certifikátu na webhosting a správném nastavení HTTPS komunikace. Služba asistence zahrnuje také poradenství s nasazením certifikátu a kontrolu funkčnosti HTTPS komunikace včetně otestování nastavení webového serveru, správnosti přesměrování, kontrolu mixed content a dalších záležitostí.

›› Službu asistence využije každý zákazník, který nemá čas a kapacity řešit technické záležitosti objednávky a nasazení SSL certifikátu.

Asistence pro doménové SSL certifikáty

Získat doménový certifikát je poměrně jednoduché. Asistence je tedy především zaměřena na zajištění žádosti o certifikát a asistenci při nasazení na webhosting a zajištění zabezpečené komunikace na protokolu HTTPS.

Služba zahrnuje

 • Generování žádosti o certifikát
 • Dodání privátního a veřejného klíče + intermediate certifikátů
 • Asistenci při nasazení SSL certifikátu
 • Analýzu a kontrolu nasazení SSL certifikátu
 • Asistenci pro nastavení přesměrování na HTTPS komunikaci
 • Kontrolu přesměrování (301)
 • Doporučení pro vyšší úroveň zabezpečení webu (HSTS aj.)

Objednávka služby asistence se provádí během objednání SSL certifikátu. Cena neobsahuje DPH.

Asistence pro firemní SSL certifikáty

Asistence pro získání a nasazení firemních SSL certifikátů zahrnuje stejné služby jako u DV certifikátů plus je provedena kontrola a aktualizace firemních údajů ve veřejné databázi D&B. Důraz je kladen na správné nastavení a zajištění zabezpečené komunikace na protokolu HTTPS po získání SSL certifikátu.

Služba zahrnuje

 • Kontrolu a asistenci při aktualizaci firemních údajů
 • Generování žádosti o certifikát
 • Dodání privátního a veřejného klíče + intermediate certifikátů
 • Asistenci při nasazení SSL certifikátu
 • Analýzu a kontrolu nasazení SSL certifikátu
 • Asistenci pro nastavení přesměrování na HTTPS komunikaci
 • Kontrolu přesměrování (301)
 • Doporučení pro vyšší úroveň zabezpečení webu (HSTS aj.)

Objednávka služby asistence se provádí během objednání SSL certifikátu. Cena neobsahuje DPH.

Asistence pro EV SSL certifikáty

Asistence pro získání a nasazení nejdůvěryhodnějších EV SSL certifikátů zahrnuje služby jako u firemních SSL certifikátů, kde se provádí kontrola a případná aktualizace firemních údajů ve veřejné databázi a současně jsou připraveny dokumenty potřebné pro odeslání do certifikační autority. Kontrola správného nastavení a asistence při zajištění zabezpečené komunikace na protokolu HTTPS po získání SSL certifikátu je samozřejmostí.

Služba zahrnuje

 • Kontrolu a asistenci při aktualizaci firemních údajů
 • Generování žádosti o certifikát
 • Přípravu dokumentů pro certifikační autoritu
 • Dodání privátního a veřejného klíče + intermediate certifikátů
 • Asistenci při nasazení SSL certifikátu
 • Analýzu a kontrolu nasazení SSL certifikátu
 • Asistenci pro nastavení přesměrování na HTTPS komunikaci
 • Kontrolu přesměrování (301)
 • Doporučení pro vyšší úroveň zabezpečení webu (HSTS aj.)

Objednávka služby asistence se provádí během objednání SSL certifikátu. Cena neobsahuje DPH.

Důležité informace ke službě asistence

Služby asistence je doplňkem k objednávanému SSL certifikátu. Cílem je zákazníkovi výrazně usnadnit a zjednodušit nastavení zabezpečené https komunikace na webových stránkách.

Cena služby zahrnuje

Cena zahrnuje uvedenou asistenci podle typu SSL certifikátu v časovém rámci maximálně 1 hodiny, EV SSL certifikáty 1,5 hodiny a pro nastavení jedné domény. Nastavování služeb je možné realizovat pouze u běžných webhostingových služeb, na standardních operačních systémech a aplikacích jako je například WordPress. Služby mimo objednávku a nad časový rámec jsou vždy dopředu kozultovány a naceněny jako individuální poptávka.

Cena nezahrnuje

V ceně asistence nejsou zahrnuty konzultace a asistence mimo definované služby a úkony, které by přesahovaly časový rámec.

 

SSLmentor doporučuje

Zajistíme zabezpečenou komunikaci

Služba je určena zákazníkům, kteří se chtějí věnovat svému byznysu, mají zájem o bezproblémové nasazení SSL certifikátu a nechtějí trávit čas studováním problematiky SSL certifikátů a s nastavení HTTPS komunikace.

Informace ke službě Asistence (FAQ)

Jak to funguje?

Po objednání služby asistence k SSL certifikátu vás budeme kontaktovat na domluvení veškerých záležitostí ohledně objednávky. Jelikož se jedná o objednávku služeb, které vyžadují přímou účast zákazníka, bude nutné se během objednávky i po vystavení zapojit do průběhu celého procesu. Například pro zajištění potvrzení potřebné validace, kterou nelze provádět za zákazníka nebo zajištění přístupových údajů k administraci webhostingu.

Předávání certifikátu a privátního klíče

Vygenerování klíčů probíhá pomocí knihovny OpenSSL. Po vystavení certifikátu jsou veškeré klíče zákazníkovi předávány v šifrované podobě, silné heslo je zasíláno samostatným komunikačním kanálem. Po předání jsou klíče smazány, zálohy nevytváříme.

Dokumenty pro EV SSL certifikáty

Před zahájení procesu validace EV certifikátů vyžadují certifikační autority zaslání dokumentů, kde jsou vyplněny údaje žadatele a současně potvrzeny podmínky užité EV SSL certifikátů. Tyto dokumenty jsou zákazníkovi připraveny, zákzník je musí podepsat a zaslat v elektronické podobě zpět.

Asistence při nasazení SSL certifikátu

Podle dodavatele hostingových služeb je domluveno nasazení SSL certifikátu. Asistence probíhá formou konzultace. V případě zájmu lze zajistit nasazení SSL certifikátu přímo na webhosting buď předáním přístupových údajů nebo použitím programu pro vzdálenou pomoc.

Asistence při nastavení přesměrování na HTTPS komunikaci

Nastavení kvalitního přesměrování komunikace z http -> https je pro správnou funkčnost velice důležité. Přesměrování se nastavuje pro varianty s/bez adresy www a závisí na druhu hustingu, aplikace. U běžných prezentaci se provádí úpravou souboru .htaccess a vložením speciálních pravidel pro přesměrování.

Analýza a kontrola nasazení SSL certifikátu

Po nasazení SSL certifikátu a nastavení komunikace na HTTPS protokol je provedeno testování správné funkčnosti a odladění případných chyb. Probíhá kontrola na mixed contend a načítání nezabezpečených dat.

Doporučení pro vyšší úroveň zabezpečení webu (HSTS aj.)

Možnosti zabezpečení webových stránek a projektů nekončí pouze nasazením SSL certifikátu a HTTPS komunikací. Internetové technologine nabízí další formy a pravidla pro vyšší bezpečnost. Patří mězi ně například nastavení CAA záznamů, nastavení Security hlaviček, které se načítají při návštěvě stránek v prohlížeči, zabezpečení DNS záznamů a podobně. Na základě vyhodnocení je zákazníkovi doporučeno vhodné nastavení pro vyšší zabezpečení webu.