SSLmentor

TLS/SSL certifikáty pro kvalitní HTTPS zabezpečení webových stránek a internetových projektů.

Druhy SSL ověření

Certifikační autority fungují jako důvěryhodná třetí strana a garantují pravdivost údajů, které jsou uvedeny ve volně dostupném veřejném klíči. Před vystavením certifikátu musí dojít k ověřovacímu procesu (validaci) žadatele. Způsob a druh validace má vliv na cenu certifikátu, dobu vystavení a také na informace o žadateli vkládané do certifikátu.

Ověření domény (DV)

Ověření domény (DV)

DV - Domain Validation jsou nejlevnější SSL certifikáty, které jsou ověřovány pomocí e-mailu zaslaného na adresu domény v žádosti. Kromě ceny je nespornou výhodou i rychlost vystavení certifikátu.
DV SSL certifikáty najdou své uplatnění u www stránek a projektů kde je potřeba jednoduché a rychlé zajištění https komunikace za výhodnou cenu. Validace je pouze elektronickou formou a certifikáty neobsahují žádné další informace o žadateli či společnosti pro kterou byl SSL certifikát vystaven.

DV SSL
Ověření společnosti (OV)

Ověření společnosti (OV)

OV - Organization Validation jsou SSL certifikáty, které obsahují informace o společnosti na základě kompletní validace, která probíhá jak elektronicky, tak i verbálně zavoláním na existující telefonní číslo ve veřejné databázi. Díky informacím v certifikátu může kdykoliv dojít k ověření, že provozovatel www stránek je opravdu tím za koho se vydává.
OV SSL certifikáty nabízejí kromě standardní šifrované komunikace i důvěryhodné ověření provozovatele www projektu.

OV SSL
Rozšířené ověření (EV)

Rozšířené ověření (EV)

EV - Extended Validation jsou SSL certifikáty nabízející uživatelsky nejbezpečnější formu komunikace. EV, nebo-li také "ZELENÉ" SSL certifikáty zobrazují v internetových prohlížečích a adresním řádku informace o společnosti a certifikační autoritě. To vše v nepřehlédnutelné zelené barvě.
EV certifikáty jsou velice pečlivě validovány a nabízejí v současnosti nejvyšší důvěru a zabezpečení. Pro velké projekty, banky, finanční instituce a také e-shopy jsou tyto certifikáty "povinností".

EV SSL

Jak probíhá validace žádosti o certifikát?

DV SSL certifikáty - jednoduché ověření pomocí e-mailové zprávy zaslané na některou z adres admin/administrator/webmaster/hostmaster nebo postmaster@nazev-domeny.cz. V obsahu zprávy je odkaz, na kterém se odsouhlasí žádost o certifikát, čímž se dokončí proces ověření a certifikát je následně vystaven. Více o DV SSL certifikátech
OV SSL certifikáty procházejí již manuálním procesem validace, kdy dochází k ověření majitele domény, společnosti žadatele a současně probíhá verbální validace formou telefonického ověření kontaktní osoby. Více o OV SSL certifikátech.
EV SSL certifikáty je validován jako OV certifikát s mnohem větším důrazem na prověřování žadatele, včetně dodání dokumentů a ověření kontaktní osoby a ověření zaměstnaneckého poměru kontaktní osoby. Více o EV SSL certifikátech.