SSLmentor

SSL certifikáty pro zabezpečení www stránek! 6 certifikačních autorit, přes 50 druhů SSL certifikátů v nabídce.

30 denní garance vrácení platby

SSL certifikát si můžete objednat zcela bez obav. Naši zákazníci mají možnost zrušit objednávku bez důvodu až 30 dnů od objednání. Pokud certifikát z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, platba bude vrácena v plné výši.

 

Pravidla 30denní garance:

  • Objednávku lze zrušit kdykoliv do 30 dnů od potvrzení objednávky zákazníkem.
  • Zákazníkovi je vrácena v plné výši celá částka ceny SSL certifikátu.
  • Pravidlo je platné pouze pro vystavené a platné SSL certifikáty.
  • Zrušení objednávky je možné pouze písemně, zaslané na kontaktní e-mailovou adresu. V žádosti je nutné uvést název domény a číslo objednávky a musí být zasláno z Admin, Tech nebo fakturačního kontaktu daného certifikátu.
  • SSL certifikát je po oznámení neprodleně zneplatněn.
  • Zákazník má povinnost SSL certifikát odstranit ze serveru do 48 hodin od oznámení. Pokud tak neučiní, nebude mu platba vrácena.
  • V případě platby certifikátu jinou metodou než bankovním převodem si provozovatel projektu SSLmentor vyhrazuje právo naúčtovat transakční poplatek podle druhu platební metody, který může činit 2-5 % ceny certifikátu.
  • V případě zrušení certifikátu ze strany Certifikační autority (např. zjištění podvodné validace, dokumentů) nelze garantovat vrácení platby za objednávku.

Přehled Certifikačních Autorit: